FORMULARZ
Kredyt hipoteczny: Droga do własnego M

Kredyt hipoteczny: Droga do własnego M

Dla wielu młodych ludzi w Polsce, marzenie o posiadaniu własnego domu lub mieszkania może wydawać się nieosiągalne ze względu na wysokość wynagrodzeń i trudność w oszczędzaniu na zakup nieruchomości. Nie każdy ma szczęście odziedziczyć nieruchomość po rodzicach lub dziadkach, dlatego kredyt hipoteczny staje się często jedyną realną opcją na samodzielne zamieszkanie.
W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym aspektom kredytów hipotecznych, ich prawnym uregulowaniom oraz różnym rodzajom kredytów dostępnym na rynku.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to specjalny rodzaj pożyczki udzielanej przez banki lub instytucje finansowe na zakup, budowę lub remont nieruchomości. W zamian za udostępnienie środków finansowych, nabywca nieruchomości zobowiązuje się do spłacenia długu w określonym okresie w formie miesięcznych rat. Kluczowym aspektem kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie pożyczki poprzez hipotekę, czyli prawną umowę, która uprawnia wierzyciela do zabezpieczenia na nieruchomości w przypadku niewywiązania się z umowy przez dłużnika.

Prawne uregulowania kredytu hipotecznego

Kwestie związane z kredytem hipotecznym w Polsce reguluje ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (ustawa z dnia 23.03.2017 r.). Istnieje wiele kwestii, o których warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o kredycie hipotecznym. Kilka z nich to:

1. Udzielanie kredytów hipotecznych jest ograniczone do instytucji finansowych, takich jak banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Pozabankowe firmy nie mogą udzielać kredytów hipotecznych.

2. Kredyt hipoteczny musi być udzielany w walucie, w której klient otrzymuje większość dochodów. Zarabiając w EUR nie możemy starać się o kredyt w polskich złotówkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy ryzyka kursowego, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdy zaciągamy kredyt na długi okres.

3. Banki nie mogą narzucać klientom zakupu innych produktów finansowych (takich jak karta kredytowa, ubezpieczenie na życie, płatne konto osobiste) przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Niemniej jednak banki mogą oferować promocje, które dają korzyści klientom, jeśli skorzystają z dodatkowych usług bankowych.

4. Ustawa umożliwia wcześniejszą spłatę całego lub części kredytu hipotecznego w dowolnym momencie jego trwania, co może obniżyć koszty dla konsumenta.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne dzielą się głównie na kilka rodzajów w zależności od celu finansowania:

1. Kredyty hipoteczne mieszkaniowe - umożliwiają finansowanie zakupu gotowej nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Mogą także służyć do sfinansowania remontu, modernizacji lub spłaty innych kredytów mieszkaniowych.

2. Kredyty hipoteczne budowlane - są przeznaczone na budowę, zakup lub ukończenie budowy nieruchomości. Mogą być także wykorzystane do przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów.

3. Kredyty hipoteczne konsolidacyjne - pozwalają na połączenie kilku kredytów w jeden, co może obniżyć miesięczną ratę, a także całkowity koszt kredytu.

4. Pożyczki hipoteczne - są dedykowane dla posiadaczy nieruchomości, którzy potrzebują większej ilości gotówki na różne cele, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Posiadana nieruchomość stanowi zabezpieczenie w spłacie pożyczki.

5. Kredyty hipoteczne refinansowe - umożliwiają przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego banku do innego, zwykle w przypadku korzystniejszej oferty w nowym banku.

Wkład własny i zdolność kredytowa

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), każdy kredyt hipoteczny wymaga posiadania wkładu własnego, który zazwyczaj wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć wszystkie aspekty kredytu hipotecznego i skonsultować się z ekspertem finansowym przed podjęciem decyzji.
Należy pamiętać, że jednym z ważniejszych elementów, na które banki zwracają uwagę jest zdolność kredytowa, czyli ocena czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązania zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Wkład własny nie ma wpływu na maksymalną zdolność kredytową kredytobiorcy - to zupełnie odrębna sprawa.

Kredyt hipoteczny to często jedyna droga do spełnienia marzenia o własnym M, ale zrozumienie różnych rodzajów kredytów i związanego z nimi prawodawstwa może pomóc w podjęciu właściwej decyzji finansowej. Niezależnie od wyboru, warto pamiętać, że odpowiedzialne zarządzanie finansami jest kluczowe, aby uniknąć ryzyka utraty swojego domu lub mieszkania.

Jeżeli chcesz policzyć przybliżoną wysokość raty swojego kredytu, to skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora kredytowego - pamiętaj jednak, że dla każdego kredytobiorcy sytuacja i wyliczenia mogą być inne, dlatego wypełnij formularz kontaktowy i porozmawiaj ze mną o swoich marzeniach.
POWRÓT