FORMULARZ
Czyszczenie BIK

Czyszczenie BIK

Modyfikacja danych znajdujących się w bazie BIK czyli Biurze Informacji Kredytowej

Jakie informacje znajdują się w BIK?

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to instytucja działająca w Polsce, która gromadzi informacje dotyczące historii kredytowej i wiarygodności finansowej konsumentów. Informacje zgromadzone w BIK mają kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych (banków, firm pożyczkowych, instytucji leasingowych itp.) oraz innych podmiotów, które udzielają kredytów lub innych form finansowania.

 1. Informacje identyfikacyjne
  Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, PESEL (Numer Identyfikacji Podatkowej), numer dowodu osobistego, adres zamieszkania itp.
 2. Historia kredytowa
  Informacje o wcześniejszych i obecnych zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych, w tym terminowe i opóźnione spłaty, wysokość zadłużenia, rodzaj produktu kredytowego itp.
 3. Informacje o rachunkach bieżących
  BIK może gromadzić informacje o rachunkach bieżących (np. konta osobiste, konta oszczędnościowe) oraz historii ich prowadzenia.
 4. Informacje o kartach kredytowych
  Dane dotyczące kart kredytowych, w tym limitu kredytowego, historii transakcji i spłat.
 5. Informacje o leasingu
  Dane na temat zawartych umów leasingowych i ich spłaty.
 6. Informacje o poręczeniach i gwarancjach
  BIK może gromadzić dane na temat poręczeń udzielonych przez konsumenta lub udzielonych konsumentowi przez inne osoby.
 7. Informacje o zapytaniach
  BIK rejestruje również informacje o zapytaniach wpłyniętych od instytucji finansowych w celu uzyskania informacji o konkretnym konsumente. Zapytania te mogą być związane z wnioskami o kredyt lub pożyczkę.
 8. Informacje dotyczące upadłości
  W przypadku ogłoszenia upadłości przez konsumenta, BIK może gromadzić informacje o tym zdarzeniu.

Jak długo dane są przechowywane w BIK?

W Polsce dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) są przechowywane przez określony czas, który zależy od rodzaju informacji. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), okres przechowywania danych w BIK wynosi:

a) Informacje pozytywne (historia terminowych spłat):

 • Kredyty konsumenckie i karty kredytowe: 5 lat od daty zamknięcia umowy lub spłaty ostatniej raty.
 • Kredyty hipoteczne: 5 lat od daty zamknięcia umowy lub spłaty ostatniej raty.
 • Kredyty komercyjne (dla przedsiębiorców): 5 lat od daty zamknięcia umowy lub spłaty ostatniej raty.

b) Informacje negatywne (opóźnienia w spłacie i inne negatywne zdarzenia):

 • Informacje o opóźnieniach w spłacie kredytu lub pożyczki: 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania.
 • Informacje o zgłoszeniach upadłości konsumenckiej: 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości.
 • Informacje o uznaniu długu za bezpodstawny: 3 lata od dnia zakończenia postępowania sądowego.

Kto trafia do BIK?

 1. Osoby korzystające z kredytów i pożyczek
 2. Przedsiębiorcy: osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z kredytów lub pożyczek w celu finansowania swojej działalności mogą mieć swoje dane zgromadzone w BIK. W przypadku przedsiębiorców, informacje dotyczące zarówno kredytów konsumenckich, jak i komercyjnych, mogą być uwzględniane w raporcie kredytowym.
 3. Osoby z zaległościami w spłacie zobowiązań, które zaniedbują terminową spłatę swoich zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych, a także osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, mogą mieć informacje o tych zdarzeniach zgromadzone w BIK jako negatywne wpisy.

Czyszczenie BIK – czy można tego dokonać?

Tak, istnieje proces czyszczenia (zwany też usunięciem lub naprawieniem) informacji w raporcie kredytowym w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Proces ten polega na weryfikacji zgromadzonych danych i usunięciu ewentualnych błędów lub nieaktualnych informacji, które mogą wpływać negatywnie na ocenę zdolności kredytowej danej osoby.

W jaki sposób można dokonać czyszczenia BIK?

 • Pierwszym krokiem jest uzyskanie kopii swojego raportu kredytowego w BIK. Można to zrobić bezpłatnie raz w roku. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie informacje w raporcie i upewnić się, że wszystkie dane są poprawne.
 • Jeśli w raporcie kredytowym znajdują się błędne informacje lub nieaktualne dane, można zgłosić je do BIK w celu korekty. Można to zrobić na kilka sposobów: za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej BIK, listownie lub osobiście w biurze BIK.
 • Jeśli w raporcie kredytowym znajdują się negatywne wpisy związane z opóźnieniami w spłacie zobowiązań, można spróbować uzyskać usunięcie tych informacji, jeśli spełnione są określone warunki. Na przykład, jeśli spłata zadłużenia została uregulowana, ale wpis w raporcie nadal się utrzymuje, można złożyć prośbę o usunięcie po spełnieniu wymaganych warunków.
 • Po otrzymaniu żądania korekty danych BIK przeprowadza weryfikację i kontaktuje się z raportującymi instytucjami finansowymi, aby potwierdzić poprawność danych lub dokonać korekty.
Ikona na banerze

Omów oferty z doradcą

Sprawdź