FORMULARZ
Ubezpieczenie na czas podróży

Ubezpieczenie na czas podróży

to ubezpieczenie, które zakresem ochrony obejmuje najczęściej koszty leczenia lub wypadku poza granicami Polski.

Czym jest ubezpieczenie na czas podróży?

Ubezpieczenie na czas podróży, znane również jako ubezpieczenie turystyczne, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej zapewniającej ochronę dla osób podróżujących na krótki okres czasu, najczęściej za granicą. To ubezpieczenie ma na celu zapewnienie wsparcia i ochrony finansowej w przypadku różnych sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży, takich jak choroba, wypadek, utrata bagażu, opóźnienia lotów i wiele innych.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń turystycznych?

 1. Ubezpieczenie medyczne
  Jest to podstawowy rodzaj ubezpieczenia turystycznego, który zapewnia ochronę medyczną na czas podróży. Obejmuje koszty leczenia i hospitalizacji w razie choroby lub wypadku podczas podróży. Ubezpieczenie medyczne może także zawierać dodatkowe elementy, takie jak ubezpieczenie od kosztów ewakuacji medycznej czy opieki pielęgniarskiej.
 2. Ubezpieczenie od kosztów odwołania lub opóźnienia lotu
  Ten rodzaj ubezpieczenia chroni przed finansowymi konsekwencjami odwołania, opóźnienia lub odmowy wejścia na pokład samolotu. Pokrywa dodatkowe koszty, takie jak noclegi, posiłki czy bilety na kolejne loty w przypadku nagłych zmian planów lotów.
 3. Ubezpieczenie bagażu
  Obejmuje ochronę przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu podczas podróży. Ubezpieczenie to umożliwia odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy, dzięki czemu podróżni mogą odzyskać swoje kosztowności.
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych ich mieniu lub zdrowiu podczas podróży. Jest szczególnie przydatne w przypadku wynajmowania pojazdów lub korzystania z usług, które mogą spowodować szkody innym.
 5. Ubezpieczenie od chorób krytycznych i niezdolności do pracy
  To dodatkowe zabezpieczenia, które mogą być zawarte w polisie turystycznej. Obejmuje ubezpieczenie od kosztów leczenia w przypadku diagnozy choroby krytycznej oraz wypłatę odszkodowania w razie niezdolności do pracy podczas podróży.
 6. Ubezpieczenie od sportów ekstremalnych
  Jeśli planujesz uprawiać sporty ekstremalne podczas podróży, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub wypadku związanych z takimi aktywnościami.

Co obejmuje ubezpieczenie na czas podróży?

 1. Ochrona medyczna:
  Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia i hospitalizacji w razie choroby lub wypadku podczas podróży. Może to obejmować opłaty za wizyty lekarskie, diagnostykę, leki, zabiegi medyczne i inne usługi zdrowotne.
 2. Ubezpieczenie od kosztów odwołania lub opóźnienia lotu
  Ubezpieczenie chroni przed finansowymi konsekwencjami odwołania, opóźnienia lub odmowy wejścia na pokład samolotu. Pokrywa dodatkowe koszty, takie jak noclegi, posiłki czy bilety na kolejne loty w przypadku nagłych zmian planów lotów.
 3. Ubezpieczenie bagażu
  Obejmuje ochronę przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu podczas podróży. Ubezpieczenie to umożliwia odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy, dzięki czemu podróżni mogą odzyskać swoje kosztowności.
 4. Odpowiedzialność cywilna
  Zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych ich mieniu lub zdrowiu podczas podróży. Jest szczególnie przydatne w przypadku wynajmowania pojazdów lub korzystania z usług, które mogą spowodować szkody innym.
 5. Pomoc i wsparcie awaryjne
  Ubezpieczenie turystyczne może zapewniać wsparcie i pomoc awaryjną, taką jak tłumaczenie, organizacja powrotu do kraju, czy wsparcie w przypadku utraty dokumentów.
 6. Ubezpieczenie od chorób krytycznych i niezdolności do pracy
  To dodatkowe zabezpieczenia, które mogą być zawarte w polisie turystycznej. Obejmuje ubezpieczenie od kosztów leczenia w przypadku diagnozy choroby krytycznej oraz wypłatę odszkodowania w razie niezdolności do pracy podczas podróży.
 7. Ubezpieczenie od sportów ekstremalnych
  Jeśli planujesz uprawiać sporty ekstremalne podczas podróży, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub wypadku związanych z takimi aktywnościami.

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne najlepiej wykupić w momencie planowania podróży, zaraz po zarezerwowaniu biletów lotniczych lub innych środków transportu, oraz zakwaterowania. Oczywiście, można wykupić polisę nawet w dniu rozpoczęcia podróży, ale korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej od samego początku planowania ma kilka istotnych zalet:

Ochrona od momentu rezerwacji: Wykupienie ubezpieczenia od razu po zarezerwowaniu biletów i zakwaterowania zapewnia ochronę przed nagłymi zdarzeniami, które mogą się wydarzyć przed samym wyjazdem. Na przykład, jeśli nagle zachorujesz i nie będziesz w stanie wziąć udziału w podróży, ubezpieczenie może pokryć koszty anulowania biletów i rezerwacji.

Ochrona podczas całego okresu podróży: Wykupienie ubezpieczenia na czas planowania podróży umożliwia cieszenie się ochroną od momentu rozpoczęcia wyjazdu aż do powrotu do domu. Wszystkie zdarzenia losowe, które mogą się wydarzyć podczas podróży, są objęte ubezpieczeniem.

Pełny zakres pokrycia: Wykupienie ubezpieczenia z wyprzedzeniem daje czas na dokładne zapoznanie się z warunkami polisy i wybór odpowiedniej opcji pokrycia. Można skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela, aby dopasować polisę do indywidualnych potrzeb i rodzaju podróży.

Uniknięcie ryzyka nieubezpieczenia: Wykupienie ubezpieczenia przed wyjazdem eliminuje ryzyko podróżowania bez odpowiedniej ochrony finansowej. W przypadku nagłego zdarzenia, takiego jak wypadek czy choroba, brak ubezpieczenia może spowodować znaczne koszty, które mogą obciążyć finanse.

Pamiętaj, że ubezpieczenie turystyczne ma na celu zapewnienie spokoju i ochrony finansowej podczas podróży, dlatego warto wykupić je jak najwcześniej, aby cieszyć się pełnym zakresem ochrony na czas trwania podróży. Przed zakupem polisy, zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby wybrać odpowiednią opcję, która spełni Twoje potrzeby i plany podróży.
Ikona na banerze

Omów oferty z doradcą

Sprawdź